Tarifa de components

SEMPRON 3850 1,3GHz Socket AM1 Radeon HD 8280 25W ...... DCS942L - 640x480 30fps IR LED PIR H.264 Micròfon Slot MicroSD + REGAL MicroSD 16.
5MB Größe 23 Downloads 103 vistas
BBLACK BL BLA LAACK LAC ACCKK FRIDAY

TARIFA GENERAL

Ratolí compacte M330 Silent Plus

DE COMPONENTS

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE

UNITAT SSD MX300

CAIXA ATX H440 VERMELLA I NEGRE

MULTIFUNCIÓ PIXMA MG3650

MONITOR GW2270HE

ANY 2017

Conectivitat WIFI

Sense soroll de “ clic ”

Lectura fins a 555MB/s

5,7 ipm COLOR Dissenyat per tal una comoditat total

VGA, 2xHDMI

Accepta gràfiques fins a 428mm

7mm

9,9 ipm B/N

Sense parpallejades

34€

Sense fils. Arribada fins a 10m Duració de piles fins a 24 mesos

89,90

USB 3.0DESCOMPTE

18% P.V.P. ANTERIOR

sense IVA 74,30€ €

110€

sense IVA 28 8,10€

DESCOMPTE

12% P.V.P. ANTERIOR

55,99€

49sense IVA 4049€ 40,49€

CAPTURADORA LIVE GAMER PORTABLE 2

TAULETA AULETA DIGITALITZADORA

INTUOS DRAW (Blanca)

Escriptura fins a 510MB/s

DESCOMPTE

Ambidextre

220 x 513 x 480 mm

1080p @60fps

22% P.V.P. ANTERIOR

Resolució 2540 lpp

amb I.V.A.

189,99€

275GB

USB, HDMI

P.V.P. ANTERIOR: 91,95€

amb I.V.A.

146

amb I.V.A.

amb I.V.A.

amb I.V.A.

59,50sense IVA 49,17€

1 TB

2 TB

85,95DESCOMPTE

8%

11%

P.V.P. ANTERIOR

P.V.P. ANTERIOR

66,95€

92,95€

Disc Dur Portàtil d’ 1TB o 2TB · Connectivitat USB 3.0 · Format 2,5” · Dimensions 8,2 x 11,1 x 3 cm

DESCOMPTE

50%

64 GB

)

x2

16

99,99€

4 0

MicroSDHC ULTRA 64GB28

P.V.P. ANTERIOR

Fins a 4 perfils

0

Capturadora USB 2.0 fins a 1080 p - 60fps · No es necessari un PC per utilitzar-la · Permet targetes MicroSD classe 10 · Entrada i sortida HDMI · Compatibilitat amb software XSplit, OBS, Vmix, etc...

Classe 10

Resolució UHD (4K) amb color real de 10 bits Connectivitat HDMI Display Port i HDMI/MHL

Velocitat de lectura 80MB/s

Pes ajustable

amb I.V.A.

sense IVA 70,66€

DESCOMPTE

,95

Ideal per a dispositius Android

€ 299 21,99 amb I.V.A.Inclou adaptadorr SD

121€ GAMEPAD GC-400

MONITOR 4K 28” PB287Q

sense IVA 121,45€

DISC DUR EXTERN ELEMENTS 2,5” USB 3.0

sense IVA 81,61€

8

sense IVA 48,76€

ESTALVI: 25,95€

17% P.V.P. ANTERIOR

(3

69,99€

ESTALVI: 13,05€

125€

DESCOMPTE

K15% P.V.P. ANTERIORP.V.P. ANTERIOR: 150,95€

78,90€

99

€ ,99

525GB

4

59

DESCOMPTE

VERSIÓ 1.0

sense IVA 18,17€

LIFE sant andreu · C/ Gran de Sant Andreu, 39 | Telf. 93 346 94 50 | [email protected] LIFE poblenou · C/ Bilbao, 58 | Telf. 93 303 22 24 | [email protected] LIFE sepúlveda · C/ Sepúlveda, 173 | Telf. 93 390 02 90 | [email protected] LIFE casanova · C/ Casanova, 17 | Telf. 93 228 97 31 | [email protected] Aquesta tarifa està impresa amb paper reciclat, lliure de clor i fabricat amb baixes emissions i a partir de boscs sostenibles i controlats. Si aquesta tarifa ja no t’és d’utilitat, comparteix-la o llença-la al contenidor de paper.

sense IVA 247,11€

ESTALVI

amb I.V.A.

120€ P.V.P. ANTERIOR

419€

Pantalla de 28” i resolució uHD (4K 3840x2160) · Temps de resposta 1ms · 2xHDMI , Display Port, Jack 3,5mm, Jack auriculars · Altaveus 2 x 1W

Totes les novetats i notícies, les trobaràs a les nostres xarxes socials!

49

€ ,99

sense IVA 41,31€

www.lifeinformatica.com

902 901 532 [email protected]

Aquesta tarifa anul·la a totes les anteriors. Els preus són vàlids fins a nova publicació de tarifa. L’IVA aplicat correspon al 21%. Alguns productes inclouen el corresponent impost de Cànon Digital. Finançament subjecte a aprovació per part de l’entitat financera.

Stick dret de precisió i sensibilitat optimitzada

VHQVHLYD

DPELYD

6,%(5,$0LFUzIRQLQFRUSRUDWā86%ā+].+]Ÿ

¼

6,%(5,$'LIHUHQWV&RORUV0LFUzIRQLQFRUSRUDWā-DFNā+].+]Ÿ

¼

$UFWLV6XUURXQG+]G%0LFUzIRQLQFRUSRUDW%LGLUHFFLRQDO-DFNPP

¼

6,%(5,$'LIHUHQWV&RORUV0LFUzIRQLQFRUSRUDWā-DFNā+].+]Ÿ128

¼

$UFWLV86%5*%+]G%0LFUzIRQLQFRUSRUDW%LGLUHFFLRQDO-DFNPP 128

¼

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

$UFWLV6XUURXQG86%+]G%0LFUzIRQLQFRUSRUDW%LGLUHFFLRQDO-DFN 128 ¼VHQVHLYD

DPELYD

+60LFUzIRQā6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]Ÿ

¼

92,'67(5(20LFUzIRQā-DFNPPā+].+]Ÿ

¼

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

92,'36;%2;21(6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸāG ¼ 92,'5*%6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸāG%%)5,'$< ¼ 92,':,5(/(661HJUH6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸā ¼ 92,':,5(/(66*URF6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸāG ¼

SEMPRON 4 NUCLIS 6(03521*+]6RFNHW$05DGHRQ+': A-SERIES 2 NUCLIS $ *+]ILQVD*+] 0%5DGHRQ+''QP FX SERIES 4 NUCLIS ); *+]ILQVD*+] 0%:QP

VHQVHLYD

.520.RSD6WHUHR3&36PPDOWDYHXVPLFUzIRQIOH[LEOHGLDGHPDDMXVWDEOHLOOH ¼ .520.RQRU3&36PPDOWDYHXVā0LFUzIRQIOH[LEOHā6RIWZDUHDYDQoDW

128 ¼

.520.\XV3&36&RQWURODGRUGHPLFUzIRQLYROXPDOFDEOHPPDOWDYHVGLD ¼ .520.RGH9LUWXDOPLFUzIRQIOH[LEOHPPDOWDYHXGLDGHPDDMXVWDEOH&RPSDWLEO ¼ VHQVHLYD

%)5,'$< ¼ '5$&2-DFNPP0LFUzIRQIOH[LEOHDPEFDQFHOāODFLyGHVRUROOā)jFLOGHJXDUGDU

DPELYD

¼

VHQVHLYD

VHQVHLYD

/RELWR*7$PEPLFUzIRQLQFRUSRUDWā)UHTqQFLD+]ā&RQWUROGHYROXPDOFD ¼

X SERIES 4 NUCLIS

¼

RYZEN SERIES 4 NUCLIS VHQVHLYD

DPELYD

67,1*(5ā+]±.+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36

¼

&/28'ā+]±.+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36

¼

¼ ¼ ¼ ¼ ¼

&/28',,ā+]±.+]ā6Rā-DFNPP86%ā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36 ¼ &/28'5(92/9(5ā+]±.+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36

¼

VHQVHLYD

DPELYD

67((/3$'4&.PLQL[7HODDPEEDVHGHJRPD

¼

67((/3$'4&.[7HODDPEEDVHGHJRPD9DULVFRORUV

¼

67((/3$'4&.[7HODDPEEDVHGHJRPD

¼

¼ ¼ ¼

VHQVHLYD

DPELYD

)OLSSHU([WUD5PP[PP7HODDPEEDVHGHJRPD

¼

¼

+