Tarifa de Componentes

(compatible amb 2.0) · Dimensions: 100 x 69,9 x 7 mm · Pes 41g ..... Lobito GT301 - Amb micròfon incorporat ā Freqüència 20-20000Hz ā Control de volum al ca.
4MB Größe 35 Downloads 121 vistas
BBLACK BL BLA LAACK LAC ACCKK FRIDAY

TARIFA GENERAL

DE COMPONENTS MONITOR VS197DE

Ratolí compacte M330 Silent Plus

DILLUNS 20 DE NOVEMBRE ANY 2017

VERSIÓ 1.0

RATOLÍ GAMING XM300

MULTIFUNCIÓ A COLOR HP3636

CAIXA ATX H440

Conectivitat WIFI

,5Sense soroll de “ clic ”

18

VGA

Dissenyat per una comoditat total

Fins a 20ppm

USB 3.0

Contrast 50M:1

Accepta gràfiques fins a 428mm

Duració de piles fins a 24 mesossense IVA 28,10€

sense IVA 61,98€ 61,

Il·luminació RGB

sense IVA 40,08€

UNITAT SSD A400

BAREBONE VIVO MINI NI M UN45-VM064M Processador Intel N3000 2,08GHz (TB)

Fins a 6400 dpi

75€ 48,49

34€

Sense fils. Arribada fins a 10m

Lectura fins a 500MB/s

Bluetooth 4.0

120

WIFI b/g/n 131mm

GB

Escriptura fins a 450MB/s

131mm amb I.V.A.

DESCOMPTE

42mm

62,96€

115

2xUSB 3.1 Gen 1HDMI

7% P.V.P. ANTERIOR

amb I.V.A.

sense IVA 95,04€

amb I.V.A.

amb I.V.A.

54,49sense IVA 49,17€

1 TB

2 TB

85,95DESCOMPTE

8%

11%

P.V.P. ANTERIOR

P.V.P. ANTERIOR

66,95€

92,95€

Disc Dur Portàtil d’ 1TB o 2TB · Connectivitat USB 3.0 · Format 2,5” · Dimensions 8,2 x 11,1 x 3 cm

amb I.V.A.

amb I.V.A.

24

€ ,99

sense IVA 20,65€

32 GB

49% P.V.P. ANTERIOR

49€

99

€ ,99

sense IVA 81,61€

” 80 270x10

19

DESCOMPTE

17% P.V.P. ANTERIOR

121€ GAMEPAD GC-400 DESCOMPTE

Refresc 144 Hz 2

MicroSDHC ULTRA 32GB

DESCOMPTE

MONITOR CORB 27” 144Hz XG27VQ

,95

Lectura fins a 500MB/s · Escriptura fins a 450MB/s · Memoria NAND TLC · SATA 3.0 (compatible amb 2.0) · Dimensions: 100 x 69,9 x 7 mm · Pes 41g

50% P.V.P. ANTERIOR

Fins a 4 perfils

Elimina imatges entretallades

99,99€

Classe 10 REGAL

Velocitat de lectura 48MB/s

» JOC ASSASSIN’S CREED ORIGINS

amb I.V.A.

sense IVA 70,66€

DESCOMPTE

220 x 513 x 480 mm

sense IVA 47,89€

DISC DUR EXTERN ELEMENTS 2,5” USB 3.0

57Sensor òptic

Ideal per a dispositius Android

Inclou adaptadorr SD

€ 299 12,99 amb I.V.A.sense IVA 10,74€

LIFE sant andreu · C/ Gran de Sant Andreu, 39 | Telf. 93 346 94 50 | [email protected] LIFE poblenou · C/ Bilbao, 58 | Telf. 93 303 22 24 | [email protected] LIFE sepúlveda · C/ Sepúlveda, 173 | Telf. 93 390 02 90 | [email protected] LIFE casanova · C/ Casanova, 17 | Telf. 93 228 97 31 | [email protected] Aquesta tarifa està impresa amb paper reciclat, lliure de clor i fabricat amb baixes emissions i a partir de boscs sostenibles i controlats. Si aquesta tarifa ja no t’és d’utilitat, comparteix-la o llença-la al contenidor de paper.

sense IVA 247,11€

Pes ajustable

ESTALVI

200€ P.V.P. ANTERIOR

499€

Pantalla corba (1800R) de 27” i resolució Full HD (1920x1080) amb tassa de refresc de 144Hz · Saturació de color 72% NTSC · Panell VA Mat · Lluentor 300cd/m2 · Contrast 100M:1 · HDMI, Display Port, DVI-D, Jack auriculars

Totes les novetats i notícies, les trobaràs a les nostres xarxes socials!

amb I.V.A.

49

€ ,99

sense IVA 41,31€

www.lifeinformatica.com

902 901 532 [email protected]

Aquesta tarifa anul·la a totes les anteriors. Els preus són vàlids fins a nova publicació de tarifa. L’IVA aplicat correspon al 21%. Alguns productes inclouen el corresponent impost de Cànon Digital. Finançament subjecte a aprovació per part de l’entitat financera.

Stick dret de precisió i sensibilitat optimitzada

VHQVHLYD

DPELYD

6,%(5,$0LFUzIRQLQFRUSRUDWā86%ā+].+]Ÿ

¼

6,%(5,$'LIHUHQWV&RORUV0LFUzIRQLQFRUSRUDWā-DFNā+].+]Ÿ

¼

$UFWLV6XUURXQG+]G%0LFUzIRQLQFRUSRUDW%LGLUHFFLRQDO-DFNPP

¼

6,%(5,$'LIHUHQWV&RORUV0LFUzIRQLQFRUSRUDWā-DFNā+].+]Ÿ128

¼

$UFWLV86%5*%+]G%0LFUzIRQLQFRUSRUDW%LGLUHFFLRQDO-DFNPP 128

¼

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

$UFWLV6XUURXQG86%+]G%0LFUzIRQLQFRUSRUDW%LGLUHFFLRQDO-DFN 128 ¼VHQVHLYD

DPELYD

+60LFUzIRQā6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]Ÿ

¼

92,'67(5(20LFUzIRQā-DFNPPā+].+]Ÿ

¼

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

92,'36;%2;21(6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸāG ¼ 92,'5*%6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸāG%%)5,'$< ¼ 92,':,5(/(661HJUH6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸā ¼ 92,':,5(/(66*URF6R'ROE\ā0LFUzIRQā86%ā+].+]āŸāG ¼

SEMPRON 4 NUCLIS 6(03521*+]6RFNHW$05DGHRQ+': A-SERIES 2 NUCLIS $ *+]ILQVD*+] 0%5DGHRQ+''QP FX SERIES 4 NUCLIS ); *+]ILQVD*+] 0%:QP

VHQVHLYD

.520.RSD6WHUHR3&36PPDOWDYHXVPLFUzIRQIOH[LEOHGLDGHPDDMXVWDEOHLOOH ¼ .520.RQRU3&36PPDOWDYHXVā0LFUzIRQIOH[LEOHā6RIWZDUHDYDQoDW

128 ¼

.520.\XV3&36&RQWURODGRUGHPLFUzIRQLYROXPDOFDEOHPPDOWDYHVGLD ¼ .520.RGH9LUWXDOPLFUzIRQIOH[LEOHPPDOWDYHXGLDGHPDDMXVWDEOH&RPSDWLEO ¼ VHQVHLYD

%)5,'$< ¼ '5$&2-DFNPP0LFUzIRQIOH[LEOHDPEFDQFHOāODFLyGHVRUROOā)jFLOGHJXDUGDU

DPELYD

¼

,00(56$-DFNPP0LFUzIRQIOH[LEOHLUHWUjFWLOā&RQWUROGHYROXPā&RPIRUWDEOHV128 ¼

VHQVHLYD

/RELWR*7$PEPLFUzIRQLQFRUSRUDWā)UHTqQFLD+]ā&RQWUROGHYROXPDOFD ¼

X SERIES 4 NUCLIS

¼

RYZEN SERIES 4 NUCLIS VHQVHLYD

DPELYD

67,1*(5ā+]±.+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36

¼

&/28'ā+]±.+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36

¼

¼ ¼ ¼ ¼ ¼

&/28',,ā+]±.+]ā6Rā-DFNPP86%ā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36 ¼ &/28'5(92/9(5ā+]±.+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36

¼

¼

¼

&(5%(586+]ā-DFNPPā0LFUzIRQELGLUHFFLRQDOā&RPSDWLEOH3&0DF

VHQVHLYD

DPELYD

¼

¼ ¼

675,;+]ā-DFNPPā&RPSDWLEOHDPE:LL83&36PLFUzIHQELGLUHFFLRQD ¼

DPELYD

¼

¼

'8$/&25(* *+] 0%*38LQWHJUDGDQP

%)5,'$< ¼

¼ ¼

¼

&25(L *+] 0%+':QP

¼

¼

¼

&25(L *+]ILQVD*+] 0%+':QP

¼

VHQVHLYD

DPELYD

&25(L *+]ILQVD*+] 0%+':QP

¼

¼

¼

&25(L *+]ILQVD*+] 0%+':QP

¼

&25(L. *+]ILQVD*+] 0%+':QP

¼

¼ ¼ ¼ ¼

¼

¼

¼

¼

&25(L; *+]ILQVD*+] 18&/,60%:QP

¼

&25(L; *+]ILQVD*+] 18&/,60%:QP

¼

¼ ¼

¼

¼

VHQVHLYD

DPELYD

¼ ¼

5