LEYENDA SOLAR No. 15 SOLAR No. 16 SOLAR No. 20

MR142 MR143 MR144 MR145 MR146 MR147 MR148 MR149. MR150. MR151. MR152. MR153 MR154 MR155 MR156 MR157 MR158MR159MR160 MR161 ...
1MB Größe 1 Downloads 1 vistas
228 MR

188 MR-D

227 MR

226 MR

219 MR 220 MR 218 MR 221 MR

229 MRD

225 MR

224 MR

223 MR 222 MR

189 MR-D

230 MRF

190 MR-D 231 MRF

191 MR-D

187 MR-D

232 MRF

192 MR-D

233 MRF

184 49MR-D MR-D

185 MR-D

186 MR-D

217 MR 48 MR-D

216 MR

MU 234 MRF

2 PG02

RO

235 MRF

236 MRF

215 MR 214 MR

DE

47 MR-D

PI

213 212 MR MR

211 MR

ED

46 MR-D

210 MR

209 MR

RA

237 MRF

165 MR

208 MR

168 MR

166 MR

167 MR

207 MR

238 MRF

206 MR

239 MRF

S

205 MR

164 163 MR MR

154 MR

155 MR

156 MR

162 MR 157 MR 158 MR

153 MR

159 MR

161 MR

160 MR

204 MR 152 MR

170 MR

169 MR

151 MR

150 MR

203 MR

149 MR

148 MR

50 CLL 147 MR

1 PG01

146 MR

145 MR

144 MR

143 MR

142 MR

201 202 66 67 Clmn Clmn CLMN+ Mr CLMN

64 200 CLMN Clmn

100 60 CLL+NTRD

65 CLMN 141 MR

51 CLL

140 MR

58 CLL

139 MR

57 CLL

59 CLL

52 CLL

61 CLMN 56 CLL 68 CLMN

62 CLMN 63 CLMN 138 MR

70 69 CLMN+MR CLMN 55 CLL

137 MR

71 MR

171 MR

54 CLL

53 CLL

172 MR

136 MR

135 MR

72 MR

134 MR

44 PASILLO

45 PASILLO

LEYENDA

133 MR

89 CLL

10 PAILLO

88 CLL

73 MR

43 PASILLO

11 PAILLO

42 PASILLO

SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR ACCESO

132 MR

12 PAILLO

74 MR

90 CLL

173 MR

87 CLL

174 MR

40 MR

91 CLL

41 HITO

13 PAILLO

37 MR

36 MR

75 MR

38 MR

39 MR 34 MR

35 MR

92 CLL

33 MR 32 MR

93 CLL

28 GAZEBO

94 CLL

76 MR 29 GAZEBO 30 31 GAZEBO GAZEBO

27 GAZEBO

95 CLL

26 GAZEBO

131 MR

25 GAZEBO

14 15 PAILLO PAILLO

96 CLL+NTRD

24 GAZEBO

16 GAZEBO 130 MR

86 CLL 77 MR+CLMN

23 GAZEBO 17 GAZEBO

129 MR

18 GAZEBO 22 GAZEBO

176 MR

81 CLL+NTRD

128 MR

175 MRD

98 MR-D 21 GAZEBO

19 GAZEBO

80 POSIBLE BORN

85 CLL

20 GAZEBO

177 MRF

178 MRF

127 MR

79 CLMN

126 MR

78 CLMN

97 MR-D+CLMN 125 MR

84 CLL 179 MRD 124 MR

180 MRF

123 MR

No. No. No. No.

15 16 20 21

122 MR

83 CLL

181 MRD

82 CLL

182 MRF 121 MR

DETALLES DE AREAS EN DERECHO

120 MR

119 MR 9 MR

8 MR

183 MRD

118 MR

7 MR

117 MR 99 MR-D

116 MR

6 MR 115 MR

114 MR

113 MR

112 MR 111 MR

110 MR

109 MR

108 MR

5 MR 102 104 MR 103 Pandereta Pandereta

107 MRD 106 Pandereta

105 Pandereta

101 MR

4 MR

LINEA DE AGUA

AREA AREA AREA AREA

SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR

15 16 20 21

-------------------------

4,375.42 4,438.49 2,762.81 2,853.35

M2 M2 M2 M2

DETALLES DE AREAS RESULTANTES

3 MR-D

AREA SOLAR 21 ------- 2,740.18 M2 AREA AFECTADA ----------- 113.17 M2 POR ACCESO