Daniel

n-xian tnulu tnulu Ianyuux nuu ñayiu. (Ezequiel 1:1-3; 2:6-7; 7:23-27). N-xio in dutu nani Ezequiel ñuu Judá. N-kaxí lanyuux mee-s xa juña tnu'u-s tnu'u-ia.
2MB Größe 8 Downloads 9 vistas